KVKK Danışmanlığı

kvkk danismanligi 1

KVKK Danışmanlığı Nedir?

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda (KVKK) kişisel veri bir kişiye ait belirli ya da belirlenebilir nitelikteki her türlü bilgidir. Bireyin kişisel, ailevi veya mesleki özelliklerinin olduğu, onu diğer bireylerden ayıran tüm niteliklerinin sıralandığı korunması gereken her türlü bilgidir. Kişisel Veri Örnekleri: (Ad, Soyadı, Telefon, TC.nosu, Araç Plakası, Özgeçmiş, IP Adresi, IBAN, Dini, Irkı, Etnik Kökeni, Kılık Kıyafeti gibi)

Özel Nitelikli Veri Örnekleri; Kanun özel nitelikli kişisel verileri, sınırlı sayma yoluyla belirlemiş olup, kıyas yoluyla genişletilmesine müsaade etmez. (Kişilerin ırkı, siyasi düşüncesi, dini, mezhebi veya diğer inançları, felsefi inancı, kılık ve kıyafeti, etnik kökeni, sağlığı, cinsel hayatı, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, cezai durumu, biyometrik ve genetik verileri ile güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler)

KVKK Amacı Nedir?

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Kişisel verilerin korunması ile kişisel verilerin kayıt altına alınması başta olmak üzere özel hayatın gizliliği, kişiye ait temel hak ve özgürlüklerin korunması ve kişisel verilerin kullanımı ile ilgili gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyması gereken usul ve esaslar düzenlemiştir.

Kanunda amaç kişileri cezalandırmaktan ziyade kendilerine ait olan bilgilerin güvenliğini sağlamak konusunda farkındalık yaratmaktır. Bu kanun öncesinde tüm kamu ve özel kurumlar, işledikleri kişiye ait verileri özel hayatın gizliliği gibi onların hak ve menfaatlerini etkileyen çok önemli bilgileri kendi sistemlerinde bulundurarak, bu bilgileri istedikleri gibi sahibinin bilgisi ve onayı dışında paylaşmaktaydılar.

Kişisel Verileri Koruma Kanununun Kazandırdığı Avantajlar Nelerdir?

 • Farkındalık:

Daha doğru, düzenli ve efektif insan kaynakları kullanımı.

 • Bilinç:

İş ilişkilerinde daha güvenilir ortam sağlanması, yaşanan olumsuz durumların azaltılması. Örneğin; Firmaya ait verilerin dışarı sızmasının engellenmesi.

 • Veri Bulma:

Kurumların veriye erişiminin hızlanması.

 • Veri Sınıflandırma:

Verilerin değerinin tespiti, sınıflandırılması ve hassas verilerin güvenliğinin artırılması.

 • İş sürekliliği:

Verinin alternatifli olarak muhafazası.

KVKK Danışmanlığı Nedir?

Şirket ve kurumların en vazgeçilmez bir parçasını artık veriler oluşturmuş durumdadır. Firmalarda iş devamlılığının sağlanabilmesi gerekli için en mühim iş bu verilere anında ulaşabilmektir. Bunun içinde bunların korunması ve güvenli ortamlarda yedeklenmesi son derece hassas bir konudur.

KVKK danışmanlık hizmeti kişisel veri kullanan (toplayan, işleyen, muhafaza eden ve aktaran) kişi, kamu, kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaçtır. Çünkü KVKK ile korunmak istenen kamu güvenliği, özel hayatın gizliliği, bireylerin temel hak ve özgürlükleridir. KVKK ile kişiye ait özel alana herhangi bir müdahalede bulunulmamasına çok dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Kanuna aykırı müdahalelere yönelik çok ciddi yaptırım ve cezalar öngörülmüştür. Özellikle firmaların KVKK‘da belirtilen cezalara maruz kalmaması için KVKK danışmanlık hizmeti almaları tavsiye edilir. Danışmanlık hizmeti ile beraber kişisel verilerin hukuki ve teknik açıdan kanuna uygun olarak toplanması, işlenmesi, aktarılması ve muhafaza edilmesi sağlayabilirsiniz.

KVKK Danışmanlığı Sertifikası Nasıl Alınır? 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile firmaların buna uyum sağlaması eğitim ve farkındalık süreçlerinin doğru bir şekilde yönetilmesi ile doğru orantılıdır. 

Kişisel veriler ile çalışan kurumlar için zorunlu olan KVKK uyum sürecinde, destek almak istediğinizde KVKK Danışmanlık Firması İstanbul Audit sizlere yardıma hazırdır.

Uzman avukat ve bilgi güvenliği uzmanlarından oluşan ekibimiz; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanmış bütün düzenlemeleri yakından takip etmekte, süreçle alakalı en doğru çalışmaları firmalara özel olarak yapabilmektedir.

Gerçekleştirilen eğitimler ile siz değerli iş ortaklarına KVKK eğitimi de sunan İstanbul Audit, uyum sürecinizi kolaylaştırabilir. Siz de eğitimlere iştirak ederek olası uyumsuzlukları ortadan kaldırabilir işletmenizin KVKK ile ilgili kusursuz bir süreç atlatmasını sağlayabilirsiniz. 

KVKK Eğitimi Neleri Kapsar?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili bütün süreçlerde sizlere hizmet veren İstanbul Audit, SERTİFİKASYON avantajları ile katılacağınız KVKK eğitimlerinde kanunda yer alan tüm maddelerin üzerinden hassasiyetle geçerek idari ve teknik alt yapının oluşturulması ve sürdürülmesine katkı sağlar.

 • 6698 sayılı KVKK kapsamında temel maddeler,
 • Veri Grupları, (Kişisel/Özel nitelikli ve diğer veriler)
 • İnsan kaynakları sürecinde KVKK,
 • Envanter Hazırlama, 
 • KVKK Dokümantasyonu,
 • Uyum projesinin yürütülmesi
 • KVK Kurul kararları ve içtihatlar,
 • Soru-Cevap.

KVKK Eğitimi için Neden İstanbul Audit’i Tercih Etmelisniz?

Belgelendirme ve eğitim konusunda sektörde Türkiye’nin en iyileri arasında yer almayı başaran İstanbul Audit, SERTİFİKASYON size hem eğitim hem de tecrübe aktarımı yapar. Yenilikçi ve uzman ekibi sayesinde değişiklikleri yakından takip eden İstanbul Audit; KVKK Eğitimi ile alakalı bütün mevzuatı en ince ayrıntısına kadar sizlerle paylaşır. Sizin başarınızı kendi başarısı kabul eden bir anlayışla hareket eden İstanbul Audit ile çalışmak için yapacağınız tek şey telefonunuzu elinize alarak bizimle iletişime geçmektir.

Avrupa’da GDPR, ülkemizde KVKK olarak ifade edilen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bireysel ve şirketsel olarak ciddi sorumluluklar ve haklar tanımaktadır. Bu haklardan yararlanmanın en iyi yolu ise profesyonel danışmanlık almaktır. KVKK Danışmanlığı için de İstanbul Audit olarak tecrübeli bir ekibe sahibiz. Bize danışın, size danışmanlık yapalım. Diğer hizmetlerimizi inceleyebilir ve SGK teşvik ve danışmanlık istanbulaudit.com.tr firması İstanbul Audit danışanlığı için bizime iletişime geçebilirsiniz.